DANLOD79 به ارزشی دانلودخوش آمدید.من محمد مؤذن نژاد نویسنده ومدیر وبلاگ دانلود ارزشی هستم .این وب رو برای شما دوستان ارزشی ومذهبی تهیه نمودیم ،امید وارم ازمطالب وب استفاده ی لازم رو ببرید. پیشنهاد ها وانتقاد هاتون رو میتونید ،در ارسال نظرات وارد کنید. نویسنده دوم:آقای علی معین خیاط http://danlod79.mihanblog.com 2020-10-18T17:13:47+01:00 text/html 2017-08-04T18:56:25+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط مطالب خواندی http://danlod79.mihanblog.com/post/691 <div style="text-align: center;"><font size="4">به نام خدا</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>یک داستان از کلام مبارک رهبر</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>انقلاب اسلامی ایران.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">همه ما غیر از دسته اندکی می دانیم که ایت الله خامنه ای به کوه نوردی میروند. ایشان دریکی ازمجالس خود اینطور نقل میکنند : در یکی از روزهایی که بنده ودسته ای از همراهان خود به کوه رفتم اینجا یادمون نره که مقام معظم رهبری عمه ی خودرا به سر خود نمی بستند. گفتند : در حین راه رفتن روی یک تپه دو زوج دیدم که باهم درحال خنده بودند ومتوجه امدن بنده نشدند. وبعد از گذشت اندک زمانی مرا دیدند ان پسرک گفت: چقدر شبیه ایت الله خا منه ای است . من به جلو رفتم وبا ان ها سلام واحوال پرسی کردم از ان دوزوج گرامی پرسیدم شما باهم نسبتی دارید گفتند : حاجی دوست اجتماعی هستیم و بنده هم با خوشرویی گفتم به به موفق باشید . بع د از چند دقیقه به ان دوزوج گفتم من عاقد هستم. در اینجا هم بگم که ان دختر هم همچین حجاب درستی نداشت خلاصه شماره ای به انها دادم وگفتم بعد ها اگر فکر فریضه واجب ازدواج بودید به من بگویید که عقدتان کنم. وبا ان زوج خدافظی کردم و به بقیه کار خود ادامه دادم.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">بعد از گذشت تقریبا 3 ماه با دفتربیت رهبری تماس گرفتند و دوستان لطف کردند جواب دادند دیدند که یک مرد مسن گفت سلا مو علیکم گفتند علیکم سلام بفرمایید ان مرد مسن گفت من با همون اخونده که جلوی بچمو گرفته وگفته عاقد هستم کار دارم می خواستم بش بگم بیاد بچهمو با همون دختره که باهم درکوه دیده بود عقد کند . دوستان بدون درنگ به ان مرد گفتند بیت رهبری تماس گرفته اید. و همان مرد تا حرف را شنید قطع کرد.و دوستانبلافاصله این جریان را به بنده خبر دادند وبنده بعد از چندی فکر دو هزاریم افتاد که جریان از چه قرار است. واز دوستان خواستم با ان خانه تماس بگیرند وادرس خانه ان دو زوج خوشبخت را بگیرند که به قولم عمل کنم وان دوزوج به هم برسند وهم ما یک ثوابی برده باشیم .خالاصه دوستان لطف کردند ادرس &nbsp;را گرفتند وما به خانه ان دو زوج رفتیم وان دو بهم رسیدند وخوشبختانه عروس ان خانه بهمراه خانواده به حجاب روی اوردند وبا حجاب شدند . <b>وسلام</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://images.persianblog.ir/3489_dWTboySp.jpg" alt="Related image"></div> text/html 2017-07-30T09:48:38+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط جمع آوری اطلاعات http://danlod79.mihanblog.com/post/690 <div style="text-align: center;"><font size="5">به نام خدا</font></div><font size="4"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">رتباط دغدغه ذهنی بشر از سپیده دم تاریخ تاکنون:ارتباط برقرار کردن، از آغاز جهان هستی، بعنوان نیاز طبیعی انسان در تعامل با دیگران همواره مورد بحث بوده است، بسیار مباحث و گفته‌ها در این مورد آمده و بعد از این نیز خواهد آمد، در واقع برآیند تعاریف مختلف گویای آن است که هر کسی از دیدگاه خود به تعریف ارتباط و ویژگی‌ها و شرایط برقراری آن می‌پردازد،</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">اما آنچه مسلم است بی‌تردید پیام همه این نوشته‌ها، دیدن، شنیدن، درک و پذیرش روح انسان از سوی طرفین است و آنگاه یک ارتباط انسانی برقرار شده است. در همة زمان‌ها، در همة فرهنگ‌ها و در همة ملیت‌ها، و با همه شرایط اجتماعی متفاوت در جای جای جهان هستی، ارتباط و چگونگی و چرایی برقراری آن همواره مورد بحث و مباحثه قرار گرفته است. و در شرایط اجتماعی متفاوت، قالب‌های برقراری ارتباط هم مختلف بوده است، اما هدف همة این ارتباطات همواره برقراری ارتباطی انسانی بوده است. هر چند در اینگونه ارتباطات، گاهاً اهدافی عینی هم مد نظر بوده است، حال هدف هر چه باشد، بهر صورت متعامل در پی برقراری ارتباط است، از آغاز آفرینش جهان هستی، ابزارها، مکانیسم‌های برقراری ارتباط، گاه کلامی یا غیر کلامی؛ گاه از طریق تصویری یا سنگ نبشته‌ای بر روی دیوار، در داخل غارها یا بر روی قالیچه و پارچه‌ای، و بعدها توسط پیک‌ها و قاصدها و سپس با توجه به پیشرفت بشر از طریق رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و بعد دیداری صورت گرفته است. در حقیقت:</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">قالب‌های برقراری ارتباط امروزه و در جهان معاصر بسیار پیشرفته و مترقی می‌باشد بطوری که اگر کوچکترین مسئله‌ای در دورترین نقطه جهان هستی رخ دهد، با مطلع شدن انسان‌ها در کمتر از چند ثانیه در سایر نقاط هستی، بلافاصله با آن واقعه ارتباط برقرار شده است و انسان بگونه‌ای واکنش نشان می‌دهد، خوشحال بودن، ناراحت شدن، همدلی، خشمگین شدن و... و عکس‌العمل‌های مختلفی که بگونه‌ای نشان از دریافت پیام توسط گیرنده می‌باشد، صورت می‌گیرد. در جهان معاصر انسان بدون ارتباط، انسانی افسرده و مرده است. چرا که در پویایی ارتباط انسانی است که حالاتی مانند بالندگی، شادابی، تحول، تحرک،.... مسیر انسان را مشخص و شفاف می‌کند و باعث سرعت در رسیدن به اهداف می‌گردد. جامعه امروز و دنیای معاصر کنونی، جامعه‌ای است که حتی در خلوت انسان‌ها هم ارتباط صورت می‌گیرد ، آیا ارتباطی که امروز، از طریق اینترنت با دورترین نقطه جهان صورت می‌گیرد، قابل قیاس با چگونگی برقراری ارتباط صدها سال پیش و حتی دهها سال پیش می‌باشد؟ به طور قطع و یقین جواب نه می باشد، امروز پیشرفت وسایل ارتباط جمعی نوین و توسعه روزافزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و بویژه، اینترنت و ماهواره تاثیر شگرفی بر برقراری ارتباطات در زندگی مردم و نیز رفتار و مناسبات اجتماعی آنان گذارده است.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">پیامدهای فرهنگی و اجتماعی تکنولوژی جدید ارتباطی به مانند فکس، تلویزیون‌های ماهواره‌ای و اینترنت به نوعی برقراری ارتباطات انسانی را وارد«عصر دوم رسانه‌ها» کرده است که به کلی با«عصر اول رسانه‌ها» متفاوت می‌باشد.در عصر اول رسانه‌ها، در برقراری ارتباط، انسان‌های عاقل، خود بسنده، با ثبات و متمرکز پرورش می‌یافت و تولید کنندگان اندک برای مصرف کنندگان بسیار، پیام‌ها را تولید و ارسال می‌کردند. اما در عصر دوم رسانه‌ها، ارتباطات دیجیتالی، انسان‌های لایه لایه، متغیر و منفعل و مصرف کننده را پرورش می‌دهد و بواقع مهمترین پیامدهای فرهنگی رسانه‌های الکترونیک جدید، در برقراری ارتباطات، ظهور هویت فرا ملی نزد استفاده کنندگان آنها است.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">رشد و پیشرفت تکنولوژیکی ارتباطات هر چند نکات بسیار مثبتی را برای بشریت به ارمغان آورده است اما باید به این نکته نیز اشاره کرد که:</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">«امروزه ممکن است هر جامعه‌ای با اطمینان اعلام کند که بر مشکلات تاریخی و معاصر ناشی از ارتباطات فایق آمده است، اما در دهه آینده یا نهایتاً قرن آینده متوجه خواهد شد که پیشرفت‌های تکنولوژیک، چه پیامدها، سردرگمی‌ها و مشکلات پیش‌بینی نشده‌ای برایش به ارمغان آورده است. « سین مک براید ۱۹۸۰»</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">● چرایی و چگونگی برقراری ارتباط</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">شما در دنیایی زندگی می‌کنید که به دنیای ارتباطات موسوم است، و.... هر یک از این کنش‌ها و فعالیت‌ها ی که شما ا نجا م می د هید یک ارتباط نامیده می‌شود. بنابه شرایط و مناسبات در هر یک از این برخوردها رفتار خاصی را پیشه می‌کنید. و بواقع کنش شما هدفمند است و در یک ارتباط عقلانی قرار می‌گیرید و انتخاب کنش تصادفی نیست، یعنی اینکه شما در عملتان و ارتباطتان هدفی را دنبال می‌کنید؟ حال این سئوال‌ها مطرح می‌شود که: چرا ارتباط برقرار می‌کنید؟ هدف ارتباط چیست؟ و در حقیقت برقراری اینگونه ارتباطات محتاج چه پیش زمینه‌های قبلی و اهداف پیشین است؟</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">● چرا ارتباط برقرار می‌کنید؟</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">( قابل ذکر است که موارد ششگانه ز یر از کتاب “The Dynamics of Human Communication” نوشته Gaile. Myers &amp; Michele T. Myers ترجمه شده است.)&nbsp;</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">۱) ارتباط برقرار می‌کنید تا خود را بهتر بشناسید و خود را کشف کنید. ارتباط برقرار می‌کنید تا در یابید که در برخورد با دیگران چگونه باشید و در حقیقت مهمترین مرکز توجه در ارتباط، خود شما هستید و باید هم باشید و از این بودن نباید احساس شرمندگی کرد.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">۲) ارتباط برقرار می‌کنید تا دیگران را بیشتر بشناسید و از شک و تردید دربارة اطرافیانتان بکاهید. اغلب کارهایی که دیگران صورت می‌دهند و یا در مورد آنها اظهار نظر می‌کنند شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مایل هستید رفتاری متناسب با رفتار دیگران داشته باشید. این که مثل آنان باشید یا نه، انتخاب با شما است. اما غالباً افراد برای پی بردن به احساس، افکار و یا مطلع شدن از چگونگی رفتار دیگران، ارتباط برقرار می‌کنند.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">۳) ارتباط برقرار می‌کنید تا جهان پیرامون خود را بشناسید. شما قادرید دنیای کنونی، گذشته و آینده را کشف کنید و برای برقراری ارتباط ثمربخش از توانایی منحصر به فرد انسانی یعنی استفاده از نمادها- بویژه زبان- بهره‌مندید.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">امروزه شما، به یمن اطلاعات و فناوری و وسایل ارتباط جمعی نوین، هم از رویدادها و عقاید جاری مطلعید و هم به اطلاعات و مباحث مربوط به باورها و رویدادهایی دسترسی دارید که قرن‌ها پیش رخ داده و یا هزاران کیلومتر دورتر از شما به وقوع پیوسته‌اند.وقتی به سفر می‌روید، مطالعه می‌کنید، پژوهش علمی را تحقق می‌دهید و یا گفتگوهای خودمانی با هم کلاسیها و اعضای خانواده می‌کنید، سعی دارید نسبت به جهان پیرامون معرفت و شناخت پیدا کنید.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">۴) ارتباط برقرار می‌کنید تا دنیا را با دیگران تسهیم کنید و آنها را یاری رسانید. شما مهم‌ترین هدف ارتباط هستید و دربارة خود از دیگران کسب اطلاع می‌کنید. این ارتباط شما را به خانواده، دوستان، گروهها و انجمن‌ها پیوند می‌زند. هدف مهم دیگری که دنبال می‌کنید. برقراری ارتباط و حفظ تداوم آن است. بدین معنی که از شما قدردانی شود، به شما توجه شود، شما را دوست بدارند و شما نیز آنان را دوست بدارید.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">هنگامی که با دیگران گفتگو می‌کنید و یا مهر و علاقه خود را ابراز می‌دارید در حقیقت رابطه انسانی با اهمیتی را موجب می‌شوید، اگر چه بر روی شما به عنوان یک فرد تمرکز دارند، اما بسیاری از متخصصان از جمله معلمان، پرستاران، وکلا، کارگزاران و صدها صاحب حرفة دیگر، خود را وقف دیگران کرده‌اند تا از طریق ارتباط مصالح و منافع دانشجویان، بیماران، موکلین و مراجعین را تامین بکنند و در رفع نیازهای اساسی آنان گام بردارند.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">۵) ارتباط برقرار می‌کنید تا انها را مجاب کنید و تحت تاثیر قرار دهید و یا در برابر نفوذ دیگران ایستادگی کرده و میزان آن را بسنجید. وقتی دوست خود را متقاعد می‌کنید که به جای رفتن به کتابخانه، همراه شما به سینما بیاید، قطعاً ارتباط در کانون فعالیت‌ها قرار خواهد داشت. الگوی ارتباط در ایام کودکی با دستورات و فرامین اعضای خانواده شکل می‌گیرد ولی در سالهای بعد الگوی ارتباط تغییر میکند و امر و نهی مقتدرانه جای خود را به اقناع و تاثیرگذاری می‌دهد. رئیس یا والدین به عنوان مرکز اقتدار نه فقط باید قدرت کنترل و نظارت داشته باشند بلکه باید از طریق ارتباط با دیگران قدرت اعمال نفوذ و تداوم آن را نیز دارا باشند، تا بدین ترتیب عواقب اجرا نکردن دستورات را به آنها گوشزد کنند. ارتباط همراه با پاداش و تنبیه می‌تواند اهرم قدرتمندی در به نظارت و به نظم در آوردن دیگران باشد. معلمان، مدیران، والدین، سیاستمداران، بازرگانان و رهبران مذهبی از معدود افرادی هستند که هدفشان از ارتباط تاثیر گذاری و تغییر عقیده و طرز عمل دیگران است.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">۶) ارتباط برقرار می‌کنید تا تفریح کنید و لذت برید و از نظام خشک و انعطاف ناپذیر انواع دیگر ارتباط، رهایی یابید وقتی لطیفه‌ای را برای کسی تعریف می‌کنید بر روابطتان اثر می‌گذارد حتی اگر هدف شما تفریح صرف باشد، تماشای نمایش تلویزیون، فیلم سینمایی یا نمایش صحنه‌ای(تئاتر) می‌تواند اهداف گوناگونی را شامل شود که یکی از آنها فراهم آوردن شرایطی است که از ارتباط خشک و سخت فاصله بگیرید و از تنش‌ها و مسئولیت‌های زندگی رها شوید.</span><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);"></font><div style="text-align: center;"><font size="4"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Tahoma; line-height: 28px; text-align: justify; background-color: rgb(250, 250, 250);">برای استراحت و تمدد اعصاب خود چه می‌کنید؟ این پرسشی است که در اغلب مصاحبه‌ها از افراد پر مشغله سئوال می‌شود.پاسخ این سئوال از فعالیت‌های فیزیکی افراد گرفته(«پیاده روی می‌کنم»، «؟ بازی می‌کنم»، «با بچه‌ها دو چرخه سواری می‌کنم»، «پرورش اندام کار می‌کنم») همه و همه مستلزم برقراری ارتباط خواهد بود. این فعالیت‌ها، خواه شرکت در مسابقه‌ای باشد، خواه همکاریهای متقابل افراد در کار، همگی بر مبنای گونه‌های مختلف ارتباط صورت می‌گیرد.</span>&nbsp; &nbsp;</font><img src="http://img.tebyan.net/big/1389/10/601948920219320313417368193168121759060102.jpg" alt="Image result for ‫ارتباط برقرارکردن در جامعه‬‎"><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-size: large;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></div> text/html 2017-07-21T10:10:39+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط کلام شهدا http://danlod79.mihanblog.com/post/689 <h3 class="r" style="text-align: center; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; font-family: arial, sans-serif;"><font style="cursor: pointer;" color="#333333" size="5"><a href="https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiMyquMkZrVAhXLFZoKHUEaB2AQFggmMAA&amp;url=http%3A%2F%2Fhemasehsazantarikh.blogfa.com%2F&amp;usg=AFQjCNGvujCZxKGXhj_1pxyREjGD8h94bQ" data-href="http://hemasehsazantarikh.blogfa.com/" style="cursor: pointer;">بسم رب الشهدا و الصدیقین</a>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></h3><h3 class="r" style="text-align: justify; font-size: 18px; font-weight: normal; margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap; font-family: arial, sans-serif;"><br></h3><div><font size="4">گفته های طلایی شهید (محمد) ابراهیم همت.</font></div><div><br></div><div><font size="3">دراه رفتن به باشگاه بود لباس های ورزشی بر تن داشت و ساک ورزشی هم در دست داشت. وهرکس او را می دیدمی فهمید ورزشکار است. شهید همت بدنی روی فرم وبازو های ورز دیده داشت. نزدیکای رسیدن به باشگاه بود ومتوجه شد که دوتا دختر پشت سر او می آیند وهرجا که می رود به صورت نا محسوس به دنبال او میروند .شهید همت بی اعنتایی کرد وبه داخل باشگاه رفت بعد از چند لحظه یکی از رفقایش که در باشگاه با او ورزش می کند به صورت طعنه به او گفت : جوانی خوش استیل مثل تو باید &nbsp;همه عاشقش باشند به دنبالش بروند.</font></div><div><font size="3">شهید همت بدون اینکه حرفی بزند به فکر فرو رفت.</font></div><div><font size="3">روز بعد که شهید همت خواست به باشگاه برود لباس های<b> گشاد و بقیه وسایلش را داخل یک پلاستیک قرار داد وبه باشگاه رفت.</b>ووقتی به باشگاه رسید همون فردی که به او طعنه زده بود بصورت تعجب به او گفت: ابراهیم تز ورزشکاری مثل تو بعید است که انقدر شلخته ووسایلش را داخل پلاستیک بگذارد.</font></div><div><font size="3">شهید همت جواب داد: اگر ورزش برای رضایت خداوند باشد کاری به شلختگی و ژولیدگی فرد ندارد. ومن با این لباس ها از شلیک تیر های زهر دار شیطان در امان هستم.</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">(منتظر بقیه مطالب ما باشید)</font><img src="http://img.tebyan.net/big/1384/01/221108179146412913610415625538238411713731.jpg" alt="نتیجه تصویری برای داستان های شهید همت"></div> text/html 2017-07-20T19:15:54+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط مطالب آموزنده http://danlod79.mihanblog.com/post/687 <div style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; background-color: rgb(16, 16, 16); text-align: center;"><font size="5">اگر&nbsp;<b>شاد&nbsp;</b>بودی</font></div><div style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; background-color: rgb(16, 16, 16); text-align: center;"><font size="5">آهسته&nbsp;<b>بخند</b>تا غم بیدار نشود</font></div><div style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; background-color: rgb(16, 16, 16); text-align: center;"><font size="5">اگر<b>غمگین</b>&nbsp;بودی</font></div><div style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; background-color: rgb(16, 16, 16); text-align: center;"><font size="5">آرام گریه کن تا</font></div><div style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; background-color: rgb(16, 16, 16); text-align: center;"><font size="5"><b>شادی&nbsp;</b>نامید نشود.</font></div><div style="color: rgb(76, 76, 76); font-family: Tahoma; text-align: right; background-color: rgb(16, 16, 16);"><font size="5"><u>(چارلی چاپین)&nbsp;</u>&nbsp;</font></div><div><img src="http://www.taknaz.net/upload/42/0.614060001303630269_taknaz_ir.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس چارلی چاپلین"></div> text/html 2017-07-19T11:36:41+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط مطالب جالب http://danlod79.mihanblog.com/post/686 <font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4">عکس پرچم های کشور ایران از باستان تا به حال خودتان تصور قضاوت کنید کدام یکی قشنگ تر از پرچم در حال حاضر است . از وقتی اسم مبارک الله در وسط آن حک شده برکت در زندگی مردم وکشور جاری شده است. (منتظر نظرات شما بزرگواران هستیم یا علی)</font><div><img class="irc_mi" src="http://sevencgallery.persiangig.com/other/flags1.jpg" alt="Image result for ‫پرچم کشور ایران از باستان تا به حال‬‎" style="margin-top: 96px;" height="320" width="480"> </div> text/html 2017-07-12T11:36:33+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط یک داستان جالب http://danlod79.mihanblog.com/post/684 <div style="text-align: center;"><font size="4">به نام خدا</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این داستان اینطور نقل می شود</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">مادر من یک چشم داشت ومن از او متنفر بودم. وبا خودم میگفتم او همیشه مایه خجالت من خواهد بود. یک روز مادرم غذا برای من پخت وبه مدرسه آمدوغذا را به من داد تمام بچه ها مادر مرا دیدند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">من به او گفتم چرا به مدرسه من امدی ومایه خجالت من پیش دوستانم شدی مادر با لبخندی از پیش من گذشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">من بعد ازمدت ها درس خواندن در یک شهر دور از خانه بلااخره لیسانس خود را گرفتم وبه من خبر رسید که مادر فوت کرده من هم غمگین به خانه برگشتم و یکی از بستگان نامه ای به من داد وگفت این نامه مخصوص توست ومادرت گفته روزی که موردم &nbsp;این نامه را به تو بدهم . من هم کنجکاو نامه را باز کرد و خواندم .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">مادر نوشته بود :من راببخش که مایه خجالت تو بودم واین را هم بدان وقتی به دنیا امدی مادر زادی یکی از چشمانت کور بود. من هم چون می خواستم بعد ها که بزرگ شدی تورا مسخره نکنند یکی از چشمانم را به تو هدیه دادم پس مادر از یادگاری من خوب مراقبت کن .</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">(خب دوستان دیگر خودتان قضاوت کنید)</font></div><div style="text-align: justify;"><img src="https://scontent.cdninstagram.com/hphotos-xpf1/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/11358055_759145484190972_113073022_n.jpg" alt="نتیجه تصویری برای داستان مادر کور پسرش"></div> text/html 2017-07-12T11:34:04+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط مطالب موبایل http://danlod79.mihanblog.com/post/683 <div class="field field-name-field-summary field-type-text-long field-label-hidden view-mode-full" style="clear: both; line-height: 2.4em; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; padding: 10px 15px; background-color: rgb(255, 255, 212); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial;"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="schema:summary schema:description">همه‌ی ما می‌دانیم نسل اول گوشی‌های تلفن همراه بسیار بزرگ و قطور و بی‌ریخت بودند اما شاید دوست داشته باشیم اولین گوشی تلفن همراه ساخته شده توسط شرکت موتورولا را ببینیم.</div></div></div><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden view-mode-full" style="clear: both; line-height: 2.4em; margin-bottom: 20px;"><div class="field-items"><div class="field-item even" property="schema:articleBody content:encoded"><p class="rtejustify" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 1.5em; text-align: justify; font-family: Yekan, Arial, Helvetica, sans-serif;"><font size="4">در دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی اگر می‌خواستید یک تماس تلفنی برقرار کنید باید این کار را از طریق دستگاهی که از طریق سیم به شبکه تلفن متصل بود انجام دهید. وقتی AT&amp;T اولین سیستم سلولی خود را برای تلفن‌های داخل اتومبیل راه‌اندازی کرد، دکتر مارتین کوپر و تیم‌اش در موتورولا تصمیم گرفتند تا یک تلفن بی‌سیم قابل‌حمل واقعی بسازند. تلفن دستی‌ای که آزادانه به کاربران امکان می‌داد تا در حرکت ارتباط برقرار کنند. این‌گونه بود که اولین گوشی تلفن همراه واقعی در جهان به دست شرکت موتورولا ساخته شد. قطعاً هم این شرکت و مارتین کویر و همکارانش تصور نمی‌کردند چه آینده مهیجی در انتظار این گوشی تلفن است و چه اتفاقاتی رخ می‌دهد. &nbsp; &nbsp;</font></p><div style="font-size: 14px;"><img src="http://files.namnak.com/users/sf/Images/Tech/mobile%20va%20tablet/9309/4-1_pics/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87.jpg" alt="نتیجه تصویری برای عکس اولین موبایل"></div><div style="font-size: 14px;">منتظر مطالب بعد باشید.</div><div style="font-size: 14px;"><br></div></div></div></div> text/html 2017-07-12T11:09:34+01:00 danlod79.mihanblog.com علی معین خیاط آشنایی با مدیر جدید وبلاگ http://danlod79.mihanblog.com/post/680 <font size="4">باسلام خدمت بازدید کننده گان عزیز وبلاگ دانلود 97 من علی معین خیاط &nbsp;مدیر جدید وبلاگ دانلود 97 ازشما خواستدارم پیشنهادات وانتقادات خودتان را حتما قبل از خروج از وبلاگ برای ما ارسال کنید .&nbsp;</font><div><font size="4"><br></font></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="4">&nbsp; &nbsp;(باتشکر)</font></div> text/html 2016-02-06T15:49:47+01:00 danlod79.mihanblog.com محمد مؤذن نژاد انیمیشن کوتاه Caminandes http://danlod79.mihanblog.com/post/675 <font face="Mihan-IransansBold">به نام حق</font><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">با سلام خدمت شما دوستان عزیز ،امید وارم حالتون خوب باشه .در این بخش که به مناسبت دهه ی مبارکه ی فجر برایتان آماده نمودیم،انیمیشن کوتاه Caminandes را قرار دادیم.امید وارم این انیمیشن زیبا را از ارزشی دانلود دانلود کنید.</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold"><br></font><div align="center"><font face="Mihan-IransansBold"><img src="http://s6.picofile.com/file/8252601042/hvcad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold">برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید.</font></div> text/html 2016-02-04T18:04:44+01:00 danlod79.mihanblog.com محمد مؤذن نژاد دانلود آلبوم جدید سامی یوسف بنام برکت http://danlod79.mihanblog.com/post/674 <font face="Mihan-IransansBold">به نام حق</font><div><br></div><div><font face="Mihan-IransansBold" size="2">در این بخش به آلبوم زیبای سامی یوسف به نام برکت پرداختیم.برای دانلود می توانید به ادامه ی مطلب بروید.</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/n0ei_sami-yusuf-barakah-.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2016-02-03T11:43:50+01:00 danlod79.mihanblog.com محمد مؤذن نژاد دانلود کتاب: شاهرخ حر انقلاب اسلامی http://danlod79.mihanblog.com/post/673 <div style="text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold">به نام حق</font></div><div><font face="Mihan-IransansBold">با سلام وعرض ادب خدمت شما دوستان ارزشی دانلودی ها در این بخش به معرفی ودانلود کتاب شاهرخ حر انقلاب اسلامی پرداختیم.این کتاب مجموعه ای از خاطرات شهید شاهرخ ضرغام است.برای دانلود این کتاب جذاب ودوست داشتنی &nbsp;به ادامه ی مطلب بروید.</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/mm5s_شاهرخخ.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8252601042/hvcad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="189" hspace="0" vspace="0" width="189"></div> text/html 2016-02-03T11:29:22+01:00 danlod79.mihanblog.com محمد مؤذن نژاد دانلود مجموعه آهنگ و سرودهای انقلابی به مناسبت دهه فجر http://danlod79.mihanblog.com/post/672 <div><span style="line-height: 24.2px;"><font face="Mihan-IransansBold">)به نام حق)</font></span></div><span style="line-height: 24.2px;"><font face="Mihan-IransansBold">به مناسبت دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 مجموعه گلچین26 آهنگ و سرودهای انقلابی را برایتان آماده نمودیم ،امید وارم این سرود های جذاب ودلنشین را دانلود نمایید.&nbsp;</font></span> <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/fn7e_cvff.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8252601042/hvcad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="189" hspace="0" vspace="0" width="189"></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-02-01T13:20:53+01:00 danlod79.mihanblog.com محمد مؤذن نژاد انیمیشن کوتاه Oktapodi http://danlod79.mihanblog.com/post/670 <font face="Mihan-IransansBold"> به نام حق</font><div><span style="font-family: Mihan-IransansBold; text-align: center;">با سلام خدمت شما دوستان دانلود ملی سازی در این بخش جدید که برایتان به مناسبت دهه ی فجر آماده نمودیم.انیمیشن کوتاه Oktapodiرا آماده نمودیم .</span><span style="font-family: Mihan-IransansBold; line-height: 18px; text-align: right;">&nbsp;این انیمیشن جذاب وبا مفهوم<font color="#330033">&nbsp;</font></span><strong style="font-size: 1em; line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold"><font color="#9999ff">« نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۰۹ »</font>بوده است.</font></strong></div><p style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: right;"><font face="Mihan-IransansBold"><font style="font-size: 1em;">» سال تولید: ۲۰۰۷</font><br><font style="font-size: 1em;">» کارگردان: Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux, Olivier Delabarre, Thierry Marchand, Quentin Marmier, Emud Mokhberi</font><br><font style="font-size: 1em;">» شرکت تولید کننده</font><font style="font-size: 1em;">: Melnitsa Animation Studio</font><br><font style="font-size: 1em;">» کشور تولید کننده</font><font style="font-size: 1em;">:</font><font style="font-size: 1em;">&nbsp;فرانسه</font><br><font style="font-size: 1em;">» زمان: ۳ دقیقه</font><br><font style="font-size: 1em;">» کیفیت: بسیار خوب</font></font><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">&nbsp;</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold;">»با لینک مستقیم از دانلود ملی ساز</span></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/lfhu_untitled-3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><div style="text-align: center;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8252601042/hvcad.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="189" hspace="0" vspace="0" width="189"></div><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برای دانلود به ادامه ی مطلب بروید.</font></p> text/html 2016-01-26T11:14:09+01:00 danlod79.mihanblog.com محمد مؤذن نژاد سوال و جواب مطالعات نهم نوبت اول http://danlod79.mihanblog.com/post/669 <font face="Mihan-IransansBold">به نام حق</font><div><font face="Mihan-IransansBold">با سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز که با ما در دانلود ملی ساز بزرگترین وبلاگ دانلود هستید،در این بخش سوال و جواب مطالعات نهم نوبت اول را آماده کردیم، که تهیه کننده ی این مطلب:علیرضا اسماعیلی است ،این نمونه سؤال تمامی سؤالات در اجتماعی نهم را با جواب دارد .امید وارم خوشتون بیاد واستفاده ی لازم را ببرید.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2">برای دانلود به ادامه ی مطلب مراجعه بفرمایید.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/292w_untitled-1.jpg" alt=""></div> text/html 2016-01-23T11:37:31+01:00 danlod79.mihanblog.com محمد مؤذن نژاد آهنگ«جهاد»از هنرمند ارزشی حامد زمانی http://danlod79.mihanblog.com/post/668 <p style="text-align: center; border: 0px rgb(99, 99, 99); outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; direction: rtl; line-height: 22.1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/iybj_55555555.jpg" alt=""></p><p style="border: 0px rgb(99, 99, 99); outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; text-align: right; direction: rtl; line-height: 22.1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">خواننده و آهنگساز : <font color="#3333ff">حامد زمانی</font></font></span></p><p style="border: 0px rgb(99, 99, 99); outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; text-align: right; direction: rtl; line-height: 22.1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">تنظیم کننده : امیر جمالفرد</font></span></p><p style="border: 0px rgb(99, 99, 99); outline: 0px; font-size: 13px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; text-align: right; direction: rtl; line-height: 22.1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansBold">شاعر: قاسم صرافان</font></span></p><p style="border: 0px rgb(99, 99, 99); outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; text-align: right; direction: rtl; line-height: 22.1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099"><strong style="border: 0px rgb(99, 99, 99); border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px; padding: 0px; direction: rtl; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">لینک دانلود :</strong><a href="http://s7.picofile.com/file/8234885218/Hamed_zamani_jahaad.mp3.html" target="" title="">دانلود</a></font></p><p style="border: 0px rgb(99, 99, 99); outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; text-align: right; direction: rtl; line-height: 22.1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font face="Mihan-IransansBold" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" color="#000099">کلمه ی عبور:www.danlod79.mihanblog.com</font></p><p style="border: 0px rgb(99, 99, 99); outline: 0px; vertical-align: baseline; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; text-align: right; direction: rtl; line-height: 22.1px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><a href="danlod79.mihanblog.com" target="_blank" title=""><font face="Mihan-IransansBold" size="2">منبع:دانلود ملی ساز</font></a></p>